Nevíte, co je rozvoj webových stránek? Vysvětlíme vám to!

28t.cz zde již není k dispozici. Místo toho navštivte spurnyales.eu.

Co vám říká rozvoj webových stránek?

Rozvoj a tvorba webových stránek se týkají vytváření, tvorby a údržby webových stránek. Zahrnuje aspekty, jako je návrh webu, publikování na webu, programování webu a správa databází. Jedná se o tvorbu aplikace, která funguje prostřednictvím internetu, tj. webových stránek. Slovo Web Development je anglickým termínem, se kterým se můžete také setkat.

Vývoj webu lze rozdělit do dvou kategorií:

  • Frontend Development
  • Backend Development

Frontend Development

Část webových stránek, se kterou uživatel přímo komunikuje, se označuje jako front end. Označuje se také jako "klientská strana" aplikace nebo webové stránky.

  • HTML: HTML je zkratka pro HyperText Markup Language. Používá se k návrhu přední části webových stránek pomocí značkovacího jazyka. Funguje jako kostra webových stránek, protože se používá k vytvoření struktury webových stránek.
  • CSS: CSS je jednoduše navržený jazyk, který má zjednodušit proces tvorby webových stránek. Používá se ke stylování našich webových stránek.
  • JavaScript: JavaScript je skriptovací jazyk, který se používá k zajištění dynamického chování našich webových stránek.
  • Bootstrap: Bootstrap je bezplatná kolekce nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem pro vytváření responzivních webových stránek a webových aplikací.

Backend development

Backend je serverová část webových stránek. Je to část webových stránek, kterou uživatelé nevidí a nemohou s ní komunikovat. Je to část softwaru, která nepřichází do přímého kontaktu s uživateli. Slouží k ukládání a uspořádání dat.

  • PHP: PHP je skriptovací jazyk na straně serveru určený speciálně pro vývoj webových stránek.
  • Java: Java je jedním z nejoblíbenějších a nejpoužívanějších programovacích jazyků. Je vysoce škálovatelný.
  • Python: Python je programovací jazyk, který umožňuje rychlou práci a efektivnější integraci systémů.