XMP Bustery

Přehled XMP busterů na různých úrovních. Jaký mají rozsah při útoku a jaké mají poškození
Úroveň Max rozsah (v metrech) Max poškození
1 42 150
2 48 300
3 58 500
4 72 900
5 90 1 200
6 112 1 500
7 138 1 800
8 168 2 700