Štíty

Přehled účinnosti štítů. * Zřejmě se jedná o procenta
Název * Zmírnění "Mitigation"
Běžný "Common" 6
Vzácný "Rare" 8
Velmi vzácný "Very rare" 10