FAQ - Portály aj.

Každý vložený rezonátor denně klesá o 10% ze své současné hodnoty energie. Pokud máte od portálu klíč, můžete tento portál (rezonátor) dobít vzdáleně přávě skrze tento klíč.

Na této stránce je vytvořena tabulka právě pro tento přehled viz Portál v sekci "Více zde". Uvedené hodnoty jsou přesně dané pro úroveň portálu od 1 do 8. Pokud by jste ale kombinovali rezonátory na různých úrovních, vznikne vám tak jedinečný rozsah portálu pro vytvoření spojení nebo pole. Běhěm několika dní zde bude kalkulátor.

Musíte splnit několik podmínek:

  1. Pokud chcete spojovat portály, musí mít každý ze dvou spojených portálů všech 8 rezonátorů.
  2. Mezi dvěma portály nesmí být již jedno spojení. Tzn. Pokud si představíte spojení mezi dvěma portály, nesmí tuto cestu křížit jiné spojení.
  3. Od zvdáleného portálu musíte mít klíč. Po vytvoření spojení se vám klíč odebere.
  4. Čím vyšší úroveň portálu, tím větší je možná vzdálenost spojení mezi dvěma portály.

Jakmile máte tyto body v pořádku, pokračujte dále

  1. Kliknete na jeden z vašich "hotových" portálů. Vyberte možnost "LINK portals".
  2. ,
  3. V tomto okamžiku se vám dostane na výběr z několika portálů (musíte mít klíče od portálů). Vyberte vzdálený portál (musíte mít od něj klíč), který chcete propojit s vaším aktuálně vybraným a potvrďte tlačítkem "Confirm".
  4. V tomto okamžiku by se vám mělo vytvořit mezi těmito dvěma portály spojení

Vytvořením tří spojů "linků", které jsou spojené dohromady. Např. trojúhelník, čtverec, kruh atd..

Dalo by se říci, že spojení jsou napájena resonátory. V okamžiku, kdy XMP Bustery budete útočit na všech 8 resonátorů nastane chvíle, ve které tyto resonátory dosáhnout kritické úrovně. Jakmile se tak stane, spojení mezi dvěma portály se přeruší :).

Znamená to, že kód který jste vložil jste již jednou úspěšně použil. Po druhé už získat hodnoty nepůjde.