FAQ - Definice a pojmy

Přístupová úroveň definuje úroveň agenta (vás) a úroven objektů, které lze na této úrovni používat. Přístupová úroveň se zvyšuje získáváním Akčních bodů AP

Akční body lze získávat například hackováním portálů, upgradem atd..

Je to komunikační panel, v kterém lze komunikovat s ostatními agenty (hráči). Dle měřítka mapy se zvětšuje/zmenšuje okruh v kterém vidíte příspěvky ostatních agentů.

Je to povinná čekací lhůta po hacknutí portálu, než budete moci znovu hacknout stejný portál.

Po hacknutí portálu musíte čekat cca 5 minut. Tento cyklus lze opakovat 4x. Po celém cyklu musíte čekat 4 hodiny pro provedení dalšího cyklu.

Vytvořením 3 spojů se stane kontrolní pole. Vytvořením kontrolního pole se zvyšuje tzv. "Mind Unit" pro vaši frakci.

Jedná se o "instalaci" objektů. Rezonátory jsou vkládány do portálu, aby ho mohly napájet.

Jedná se o nastavení aplikace.

Je to frakce, která obsazuje portály pro pomoc tzv. Rejžům "Shaperům".

Tato frakce věří, že Rejžové chtějí přinést různá vylepšení lidské rase. Mají zelenou barvu

Tato frakce je opakem Osvícených. Snaží se také o zabrání portálu, ale za účelem aby je nezabrali osvícení a tím pádem nemohli pomoci Rejžům.

Tato frakce věří, že Rejžové nechtějí pomoci lidské rase, ale naopak že jí chtějí zničit. Mají modrou barvu

Jsou dvě hlavní frakce. Osvícení x Odpor.

Je to způsob (mechanismus) pro získávání předmětů z portálu (nepřátelského i vlastního). Předměty které získáte jsou vybírány náhodně.

Za hackování nepřátelského portálu získáte Akční body

Zobrazení aktuálního skóre pro obě frakce.

Webová stránka na této adrese, na které naleznete:

  1. Skóre jednotlivých frakcí
  2. Vyhledání portálů dle měst/států
  3. Komunikace s ostatními agenty (hráči) přes COMM dle měřítka na mapě.

Předměty lze zobrazit v nabídce OPS, která je v pravo nahoře. Zobrazí se vám seznam všech získáných objektů/předmětů, které lze filtrovat ve spodní části.

Je to míra lidské populace, která je ovlivněna (která žije) pod rozsahem kontrolního pole.

Je to objekt, který může být "nainstalován" ke zvýšení výkonu nebo schopnosti jiného objektu. Pro příklad můžeme nainstalovat štít "Shield" do Mod, díky kterému zvýšíme obranou sílu portálu.

Je to objekt, který umožňuje provést několik operací:

  1. Vytvořit spojení "link" mezi dvěma portály
  2. Umožňuje vzdálené dobíjení resonátorů připojených k portálu.

Takovýto klíč můžeme sehnat hackováním portálu

Je to energetický objekt, který se vkládá do "slotů" portálu. Pokud vložíte první rezonátor do portálu, portál tím obsadíte a získáte ho pro svou frakci.

Každý rezonátor se denně vybije o 10%.

Je jádrem technologie pro váš telefon. Díky skeneru můžete detekovat portály, tajemnou hmotu XM a jiné různé objekty.

Je to vzácná a silná forma tri-polární energie, která proniklad do našeho vesmíru z jiné dimenze. Tato energie tvoří základ všeho.

Pomocí XM je zapotřebí dobíjet rezonátor. Pokud XM rezonátoru klesne na kritickou hranici, může ho nepřítel lehce dobýt.

XM v aplikaci Ingress mají podobu malých bílých kuliček, které musíte sbírat.

Je to energetická zbraň. Výstřel této zbraně vytvoří vlnu o rádiusu 360 stupňů. Čím vyšší úroveń této zbraně, tím větší je dosah a ničivost.