Akční body AP

Přehled AP pro získání vyššího levelu + počet XM obdržených na dané úrovni.
Úroveň Akční body AP Počet XM
1 0 3 000
2 10 000 4 000
3 30 000 5 000
4 70 000 6 000
5 150 000 7 000
6 300 000 8 000
7 600 000 9 000
8 1 200 000 10 000
Přehled úkonů, za které lze získat Akční body AP
Provedený úkon Akční body (AP)
Dobití portálu (i na dálku) 10
Upgrade rezonátoru 65
Zničení rezonátoru 75
Hacknutí portálu (nepřátelského) 100
Položení rezonátoru 125
Nasazení štítu do portálu 150
Zničení spojení "linku" 187
Dokončení portálu po 8 rezonátoru 250
Vytvoření linku mezi dvěma portály 313
Získání portálu po vložení prvního rezonátoru 500
Zničení pole 750
Vytvoření pole 1250